💝44 lata od kiedy przyszłam na tą ziemię… Jestem pod ogromnym wrażeniem mojego Pana, Jezusa, Jego miłości, dobroci, cierpliwości, współczucia, tak bardzo osobistej obecności w moim życiu! Dziś dostałam tyle pięknych życzeń, ale jedne wyjątkowo mnie poruszyły; rano z jednej Biblii, którą mam w rodzinnym domu i otwieram tylko kiedy tu jestem (angielskiej), wypadła mi karteczka z napisem Ecclesiastes (Koheleta) 3:11, a popołudniem dostałam życzenia od jednej Bożej pięknej kobietki z dokładnie tymi słowami na wstępie już! 
WEBALE (DZIĘKUJĘ  /w Rutooro/) Boże za to życie❤️‍🔥                             
💝44 years today since I came to this world… I’m in awe of my Lord Jesus Christ’s love, goodness, patience, compassion, such a personal presence in my life. Today I was given so many beautiful wishes, but one of them touched me exceptionally; in the morning, from one Bible, that I have in my family house and I open it only when I am here, a piece of paper fell out with the words Ecclesiastes 3:11, and in the afternoon I got birthday wishes from one beautiful woman of God with exactly these words at the very beginning! 
WEBALE (THANK YOU /in Rutooro/) God for this life❤️‍🔥
This entry was posted in Misja Uganda. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.