Kościół/Społeczność/Żywy Organizm

🇵🇱
Kościół, społeczność, żywa ”komórka”, organizm, Ciało Chrystusa… to nie mury, krzesła, ławki, to życie codzienne ludzi nieidealnych, w procesie tworzenia przez Tego, który odkupił i przygotowuje do życia na powrót w nieskazitelnej perfekcji… Prawdziwy Kościół nie siedzi tylko śpiewa, tańczy, śmieje się i płacze, modli się w ciszy jak i głośno razem, dzieli się tym co ma najcenniejsze- Jezusem w codziennym życiu… dziś chciałam was zabrać do Kościoła w Ugandzie :). W Polsce też taki jest, tylko może inaczej tętniący życiem, ale tętniący!💞❤️‍🔥
Maranatha🙌🏼💓
🇬🇧
Church, community, living "cell", organism, Body of Christ ... it is not walls, chairs, benches, it is everyday life of imperfect people, in the process of creation by Him who redeemed and prepares for life back with Him in impeccable perfection ... The true Church does not sit, Church sings, dances, laughs and cries, prays in silence and loudly together, Church shares what it has the most precious - Jesus in everyday life ... today I wanted to take you to the Church in Uganda :). In Poland it is also like that, just maybe bustling with life in a different way, but bustling! 💞❤️‍🔥
Maranatha🙌🏼💓
❤️‍🔥1 Koryntian 12:12-27💞
🇵🇱
W Szkołach w zachodniej części Ugandy, które założyli Honorata i Piotr Wąsowscy z organizacji MisjAfryka dzieci uczą się od najmłodszych lat o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Czas uwielbienia i studiowania Słowa Bożego jest podstawową częścią każdego szkolnego dnia. Jest to piękny i radosny czas. Dzieci to Żywy Kościół, tyle, że młody, ale bardzo żywy :)... i nie raz z większą wiarą niż mamy ją my-dorośli, którzy uczymy ich o Bogu. Warto uczyć się tej prostej, szczerej wiary od dzieci... w końcu sam Pan Jezus powiedział, że "kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego":
Ew. Marka 10:13-16
"Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je."

/więcej o MisjAfryka pod tym adresem :) https://misjafryka.wordpress.com/

🇬🇧
In the schools, in western part of Uganda, founded by Honorata and Piotr Wąsowscy from the MissionAfryka organization, children learn from an early age about God the Father, the Son and the Holy Spirit. A time to worship and study God's Word is an essential part of each school day. It is a beautiful and joyful time. Children are a Living Church, just young, but very alive :)... and with more faith than we, adults, have, who teach them about God. It is worth learning this simple, sincere faith from children ... after all, the Lord Jesus himself said that "anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it":
Mark 10:13-16
"People were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it.” And he took the children in his arms, placed his hands on them and blessed them."

/more about MisjAryka under this address :) https://misjafryka.wordpress.com/
Żywy Kościół – dzieci / Living Church – children