Wiersz z tomiku “Sercopogląd” czytany w j. angielskim i polskim…

“One heart at a time” / “Jedno serce na raz” – Sercopogląd
This entry was posted in Poezja Chrześcijańska, Słuchowisko and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.